François Nicolle Hoortoestellen en uw privacy

François Nicolle Hoortoestellen hanteert een strikt privacy beleid voor het verzamelen, opslaan, gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Welke persoonsgegevens deelt u met ons?

Bij aanschaf van een hoorhulpmiddel vragen wij u een aantal persoons- en gezondheidsgegevens. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijk dossier. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ons in staat te stellen contact met u te houden, het juiste hoortoestel te kiezen en eventueel een verzoek tot vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Algemeen:

 • naam, adres, woonplaats, woonland
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • bankrekeningnummer
 • naam zorgverzekeraar, polisnummer, looptijd en eventuele aanvullende verzekering
 • klantnummer

Gezondheidsgegevens:
 • anamnese (medische voorgeschiedenis)
 • otoscopie (ooronderzoek)
 • audiometrie en hoortest(en)
 • Amsterdamse vragen lijst voor en na de aanpassing
 • verwacht hoordoel
 • recept, verwijzing en/of goedkeuring KNO-arts of Audiologische centrum
 • merk, type en instelling hoortoestel

Diversen / administratieve gegevens:
 • aanpasbon
 • factuur
 • tevredenheidsverklaring
 • eventuele formulieren in verband met verlies hoortoestel
 • restitutie verzoeken
 • aantekeningen van (telefoon)gesprekken die verband houden met de aanschaf van het hoorhulpmiddel.


Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

In principe bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Soms gelden echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens of documenten.

Voor medische gegevens zoals gehoortesten die vallen onder de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt een bewaartermijn van 15 jaar. Voor fiscale documenten zoals facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en doen er alles aan de opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke dossier als dit strikt noodzakelijk is.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

François Nicolle Hoortoestellen deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met derde partijen die bij het leveren van het door u bestelde of aangeschafte hoorhulpmiddel een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van hoorhulpmiddelen of zorgverzekeraars die een deel van de aanschafwaarde van het aangeschafte product vergoeden. Indien vereist kunnen ook gezondheidsgegevens of uitslagen van hoortesten of gehooronderzoek worden gedeeld met Audiologische Centra of KNO-artsen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of anderszins verstrikken voor hun eigen doeleinden.


Recht op inzage of correctie van uw persoonsgegevens

U kunt altijd inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die wij bewaren in uw persoonlijke dossier en vragen om correctie of verwijdering.


Bezoekers van onze website

François Nicolle Hoortoestellen houdt geen gegevens bij van bezoekers aan de website www.nicollehoortoestellen.nl. Wij registreren dus niet de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het IP-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek of het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond.

Vermelding van ervaringen van onze cliënten op de website gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming.

Voor bestellingen in onze webshop gelden onze gebruikelijke leveringsvoorwaarden. Hierbij vragen wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de besteller, zoals naam, afleveringsadres en bankrekeningnummer voor het afwikkelen van de financiële transactie.