De mate van gehoorverlies

De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Bij de hoortest meet de audicien de mate van uw gehoorverlies in dB.

Normaal gehoor: minder dan 20 dB gehoorverlies (HL)

Licht gehoorverlies: 26-40 dB HL
U heeft moeite met het horen en/of verstaan van zachte spraak/fluisterspraak of spraak van grotere afstand of spraak in lawaaiige omgevingen.

Matig gehoorverlies: 41-55 dB HL
U heeft moeite met het horen en/of verstaan van spraak op een normaal volume, zelfs op een korte afstand en in een rustige omgeving. Of het rinkelen van een telefoon.

Ernstig gehoorverlies: 56-70 dB HL
U heeft moeite met het horen en/of verstaan van luide spraak, sirenes van brandweer- en ziekenwagens of een dichtslaande deur.

Zeer ernstig gehoorverlies: 71-90 dB HL
U heeft moeite met het horen van een motor of werkgereedschap.