Nieuws en Trends


Huisarts moet alert zijn op slechter horen

Gehoorverlies heeft veel nadelig effecten op het dagelijkse leven. Om huisartsen te helpen alert te zijn op tekenen van slechthorendheid bij hun patiënten heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een herziene richtlijn Slechthorendheid gepubliceerd. De richtlijn besteedt extra aandacht aan de gevolgen van slechter horen, bijvoorbeeld voor het werk.
// Lees verder..


Hoe dove kipppen weer kunnen horen

De haarcellen in ons binnenoor zijn onmisbaar voor ons gehoor. Na blootstelling aan overmatig lawaai hebben deze cellen rust nodig om te herstellen. Gebeurt dat niet dan sterven ze af. En dat leidt onherroepelijk tot gehoorverlies. Tot nu toe werd aangenomen dat haarcellen die verloren zijn gegaan niet opnieuw worden aangemaakt. Een opmerkelijk Amerikaans onderzoek bij kippen heeft echter aangetoond dat haarcellen zich mogelijk toch kunnen herstellen.
// Lees verder..


(Zomer)vuurwerk riskant voor het gehoor

Het afsteken van vuurwerk is niet alleen populair tijdens de jaarwisseling. Ook bij tal van zomerevenementen is een vuurwerkshow gepland. Dit gaat meestal gepaard met enorme knallen, met geluidsvolumes van 150 – 175 dB. Dat is ver boven de veilige marges voor het gehoor en kan tijdelijk of zelfs permanent gehoorverlies of tinnitus (oorsuizingen) veroorzaken.
// Lees verder..


Vaker gehoorverlies bij diabetes type 2

Matig gehoorverlies komt vaker voor bij patiënten met diabetes type 2. Dit blijkt uit een groot Canadees onderzoek. Bij 44 – 70% van de onderzochte diabetici was het gehoor bij het slechtste oor met gemiddeld meer dan 25 dB teruggelopen, terwijl dit bij een controlegroep van niet-diabetici bij 20 – 48% het geval was.
// Lees verder..


Gehoorverlies bij studenten in Singapore door MP3-spelers

Uit diverse landen komen de laatste jaren berichten over gehoorschade bij jongeren. Oorzaak in veel gevallen: blootstelling van het gehoor aan hoge geluidsvolumes via een koptelefoon. Bij een recent onderzoek bleek een op de zes studenten in Singapore hierdoor een groot risico te lopen op blijvend gehoorverlies.
// Lees verder..


Ouderen met gehoorverlies zijn vaker ziek

Slechter horen op latere leeftijd heeft een aantoonbaar effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Amerikaanse onderzoekers constateerden bij ouderen met gehoorverlies vaker ziekenhuisopnames, stress en depressiviteit. Ook zijn ze vaker geïsoleerd.
// Lees verder..


Slechter horen heeft invloed op persoonlijkheid van ouderen

Dat gehoorverlies veel impact heeft op het sociale leven is al in diverse studies aangetoond. Slechter te kunnen horen blijkt zelfs persoonlijkheidskenmerken te kunnen beïnvloeden op latere leeftijd, zo vonden onderzoekers van de Universiteit van Gotenburg in Zweden. Het maakt ouderen minder extravert (naar buiten gericht). Een hoortoestel kan uitkomst bieden.
// Lees verder..


Risico op gehoorschade in openbare toiletten

Niemand denkt waarschijnlijk aan openbare toiletruimten als plekken waar je risico loopt op gehoorverlies. Toch waarschuwen geluidsexperts hiervoor in een onderzoek van de Universiteit van Londen. In veel openbare toiletruimten zijn namelijk elektrische handdrogers geplaatst. Een krachtige luchtstroom zorgt snel voor droge handen. Handig en hygiënisch. Volgens de onderzoekers produceren sommige apparaten echter dusdanige geluidsniveaus dat er gehoorschade kan ontstaan.
// Lees verder..


Franse hoornblazers lopen gehoorschade op

Spelen in een symfonieorkest is niet zonder risico voor het gehoor. In een Australische studie bleek dat tussen de 17 en 33% van 142 Franse klassieke hoornblazers gehoorverlies hadden opgelopen bij het uitoefenen van hun beroep. Minder dan 1 op de 5 musici maakte gebruik van gehoorbescherming, zoals oordopjes.
// Lees verder..


Langer leven en beter horen door minder te eten

In diverse studies is vastgesteld dat dieren langer leven als ze minder eten. Wetenschappers noemen dat ‘calorische restrictie’, oftewel beperking van de hoeveelheid calorieën. Zweedse onderzoekers hebben vastgesteld dat dit ook het achteruitgaan van het gehoor tegengaat.
// Lees verder..