Nieuws en Trends


Campagne KNO-artsen tegen gehoorschade bij jongeren

KNO-artsen zien steeds vaker jongeren met blijvende gehoorschade op hun spreekuur. De schade is veroorzaakt door blootstelling aan overmatig geluid, bijvoorbeeld tijdens popconcerten. Nederlandse KNO-artsen hebben nu de werkgroep prevENT opgericht. Dit is het startsein voor een tweejarige campagne. Doel is gehoorschade op jonge leeftijd en de gevolgen daarvan tegen te gaan, zoals oorsuizen en een hoortoestel op jonge leeftijd.
// Lees verder..


Meer aandacht gevraagd voor oorsuizen

Wie last heeft van oorsuizen, hoort voortdurend een brommend, zoemend of sissend geluid. Het kan hard of zacht klinken, maar is bijzonder hinderlijk. Oorsuizen (tinnitus) komt in Nederland voor bij ongeveer een miljoen mensen en bij 25.000 volwassenen in ernstige mate. Toch is er nog veel onwetendheid, ook bij artsen. Patiënten krijgen soms zelfs te horen dat ze psychotisch zijn.


// Lees verder..


Coldplay-zanger waarschuwt voor gehoorschade door popconcerten

Het geluidsvolume tijdens popconcerten wordt vaak onderschat. Dit ondervond ook Chris Martin, zanger van de populaire band Coldplay. Al tien jaar lijdt hij aan tinnitus, met hinderlijk oorsuizen en hoofdpijn. Pas recent is hij oordoppen gaan gebruiken ter bescherming van zijn gehoor. “Jammer genoeg denk je pas aan gehoorbescherming als het te laat is,” zegt Martin.
// Lees verder..


Gehoorverlies in top 6 van duurste aandoeningen

Gehoorverlies en de behandeling daarvan kost de Nederlandse samenleving bijna 1 miljard euro per jaar. Deze aandoening komt hiermee op de zesde plaats van dure gezondheidskwalen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
// Lees verder..


Prettiger leven door een hoortoestel

Hoortoestellen hebben op veel aspecten van het dagelijkse leven een positief effect, zo blijkt uit een groot onderzoek. Beter te kunnen horen verbetert de kwaliteit van leven, stimuleert het deelnemen aan activiteiten met vrienden of uitgaan naar theater en restaurant en bevordert het zelfvertrouwen.
// Lees verder..


Vaker vallen door slechter horen

Mensen die minder goed horen vallen vaker, zo waarschuwen Amerkaanse onderzoekers. Vergeleken met personen die goed horen, blijken degenen met een licht gehoorverlies (25 decibel) drie keer zo vaak te vallen. Mensen met een slechter gehoor zijn zich mogelijk minder goed bewust van hun omgeving. Daardoor struikelen ze vaker.
// Lees verder..


Veel vraag naar onzichtbare hoortoestellen

De nieuwste hoortoestellen zijn een uitkomst voor iedereen die eigenlijk een hoortoestel nodig heeft, maar geen zichtbaar, opvallend apparaat wil. François Nicolle zegt daarover: “Wij krijgen veel vraag naar kleine hoortoestellen. Sommige mensen blijken al lang te aarzelen. Dat hun gehoor slechter is geworden, merken ze wel. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijker gesprekken voeren in een rumoerige omgeving. Of telefoneren gaat lastig. Maar de gedachte aan een groot, zichtbaar hoorapparaat houdt hen tegen. Dat hoeft echt niet: wij zijn gespecialiseerd in de kleinste hoortoestellen ter wereld. Die zijn onzichtbaar te dragen. Niemand ziet dat u hoortoestellen draagt.”
// Lees verder..


Slechter horen door diabetes

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat vrouwen met diabetes bij het ouder worden slechter gaan horen. Gehoorverlies treedt vooral op als bloedsuikerwaarden niet onder controle zijn. Bij mannen heeft diabetes minder invloed. Zij gaan bij het ouder worden over het algemeen slechter horen, of ze nu diabetes hebben of niet.
// Lees verder..


Blijvende gehoorschade bij veel tieners

Volgens een studie van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft tien procent van de onderzochte jongeren tussen de 13 en 15 jaar een onherstelbare gehoorbeschadiging. Oorzaak: langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld tijdens popconcerten. Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv stelden vast dat een kwart van de tieners risico loopt door langdurig luisteren naar MP3-spelers.
// Lees verder..


Oorzaak oorsuizingen in hersenen?

Oorsuizingen zijn wel omschreven als ‘het lawaai dat niemand hoort’. Iemand die er geen last van heeft, kan er zich geen voorstelling van maken. Patiënten omschrijven het als een hinderlijk, constant gonzend, borrelend of fluitend geluid. Blootstelling aan harde muziek kan een mogelijke oorzaak zijn. Maar waarschijnlijker ligt de oorzaak in de hersenen, aldus een artikel in het Journal of Neuroscience.
// Lees verder..