Nieuws en Trends


Week van het Oorsuizen: 2 tot 8 februari 2015

Naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland hebben last van oorsuizen (tinnitus). Ze horen constant een piepgeluid, gesuis of een fluittoon. Het treft ook een toenemend aantal jongeren, waarschijnlijk door het luisteren naar te harde muziek. De Stichting Hoormij organiseert van 2 tot 8 februari 2015 de Nederlandse Week van het Oorsuizen. Onderdeel is een publiekscampagne met als thema: ‘Oorsuizen: er is hulp’.

Medisch gezien is er geen echte oplossing voor oorsuizen. Mensen die er last van hebben krijgen dan ook vaak van hun arts te horen ‘dat ze er maar mee moeten leren leven’. De Stichting Hoormij wil de aandacht vestigen op het aanbod aan hulpverlening en ook lotgenoten met elkaar in contact te brengen. In de Week van het Oorsuizen zijn er voorlichtingsbijeenkomsten waarbij diverse thema’s aan bod komen, zoals wat is tinnitus, ervaringsverhalen, hulpverlening en preventie (jongeren en gehoorschade).

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) maakt deel uit van de Stichting Hoormij. Een programma met alle activiteiten tijdens de Week van het Oorsuizen is te vinden op de website van de NVVS: www.nvvs.nl. De bedoeling is hier een jaarlijkse traditie van te maken.

28 januari 2015
 

// Terug naar overzicht