Nieuws en Trends


Verplichte gehoorbescherming in Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen. Organisatoren van concerten en dancefestivals zijn verplicht maatregelen te treffen om gehoorschade te voorkomen. Bij geluidsniveaus boven 100 decibel is men zelfs verplicht gratis oordopjes uit te delen.

De nieuwe normen gelden voor alle gelegenheden waar muziekactiviteiten plaatsvinden die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals in cafés, disco’s en bij concerten en dancefestivals. Afhankelijk van het geluidsniveau is er een indeling in drie categorieën:
  • Voor de laagste categorie, waarbij het geluid minder is dan 85 decibel gedurende 15 minuten, zijn geen extra maatregelen nodig. Hieronder vallen bijvoorbeeld restaurants of cafés met achtergrondmuziek.
  • Bij geluidsniveaus tussen 85 en 95 decibel moet het volume voordurend gemeten worden en zichtbaar zijn voor degene die de geluidsinstallatie bedient.
  • Voor de derde categorie, met een geluidsniveau van maximaal 100 decibel gedurende 60 minuten, is de organisator verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen. Deze geluidsvolumes zijn geen uitzondering op popconcerten en dancefestivals.

In Nederland gelden nog geen verplichte maatregelen. Wel laten deskundigen zoals KNO-artsen voortdurend waarschuwingen horen. Recent onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat ruim 40% van de Nederlandse jongeren risico loopt op gehoorschade door blootstelling aan harde muziek. Er zijn tegenwoordig geavanceerde oordoppen beschikbaar. Speciale filters dempen het geluid tot veilige niveaus. Genieten de muziek blijft mogelijk, evenals het voeren van een gesprek. François Nicolle levert van diverse gerenommeerde fabrikanten gehoorbescherming op maat.

9 januari 2013


// Terug naar overzicht