Nieuws en Trends


Veel 50-plussers horen slechter

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, blijkt het gehoor van veel mensen al rond hun vijftigste levensjaar achteruit te gaan. Onderzoekster Mariska Stam stelde dit vast in een promotieonderzoek bij het VUmc in Amsterdam.

Aan het onderzoek deden duizend mensen mee. Zij deden online een gehoortest en vijf jaar later nog eens. Verrassend was dat het gehoorverlies, gemeten over vijf jaar, vooral optrad in de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar. Dit uit zich in bijvoorbeeld in het met meer moeite volgen van een gesprek in een rumoerige omgeving. Lastig, want op deze leeftijd staan mensen volop in het leven en nemen nog vaak deel aan het arbeidsproces. Slechter te kunnen horen heeft dan ook veel impact op het sociale leven.

In eerdere studies bleek dat het gehoor pas vanaf het 75e jaar versneld achteruitgaat. Maar dit blijkt dus al veel eerder op te treden. Mogelijke oorzaken zijn gehoorverlies door te harde muziek of door lawaai op het werk. Gehoorschade is momenteel de meest voorkomende beroepsziekte. Maar ook diabetes is een risicofactor. Patiënten met diabetes hebben tweemaal zo vaak last van slechter horen.

11 juni 2015

// Terug naar overzicht