Nieuws en Trends


Vaker gehoorschade bij professionele musici

Het gehoor van professionele musici, zowel in rockbands als in symfonieorkesten, heeft het vaak zwaar te verduren. Bij deze beroepsgroep komt bijna vier zo vaak gehoorverlies voor, in vergelijking met anderen. Naast gehoorverlies hebben musici ook vaker last van tinnitus, met een constante piep in het oor. Dit concluderen Duitse onderzoekers in een grote studie.

Het onderzoeksteam bestudeerde gegevens uit de zorgverzekeringen van drie miljoen Duitsers in de periode 2004 – 2008. Daaronder waren 2.227 professionele musici. Na correctie voor leeftijd en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het gehoor, bleek dat deze beroepsgroep in vergelijking met de algemene bevolking 3,51 keer vaker last van gehoorverlies had en bovendien 57% meer kans op het ontwikkelen van tinnitus. De studie werd uitgevoerd door de Universiteit van Bremen en is gepubliceerd in het tijdschrift Occupational and Environmental Medicine.

De onderzoekers pleiten voor maatregelen, zowel bij rockbands als klassieke symfonieorkesten. Het plaatsen van geluidsschermen tussen de verschillende secties van een orkest is een mogelijkheid. Maar ook gehoorbescherming biedt in veel gevallen uitkomst. Er zijn tegenwoordig zeer geavanceerde gehoorbeschermers beschikbaar met akoestische filters die de nieuwste membraantechnologie bevatten. Ze dempen hard geluid tot veilige niveaus. Het beluisteren van muziek en zelfs het voeren van gesprekken blijft echter gewoon mogelijk. François Nicolle is specialist in dit type gehoorbescherming en adviseert u graag.

22 oktober 2014

// Terug naar overzicht