Nieuws en Trends


Slechter horen kan leiden tot depressie

Ouderen met gehoorverlies hebben meer last van depressieve gevoelens dan ouderen die wel goed kunnen horen. Slechthorenden voelen zich bovendien vaker eenzaam, zijn vaker langdurig ziek en hebben daardoor meer te maken met ziekenhuisopnames. Dit blijkt uit een recent onderzoek door de Amerikaanse John Hopkins Universiteit.

Aan het vier jaar durende onderzoek namen ruim 1100 mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder met gehoorverlies deel. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van ruim 500 normaalhorende personen. De onderzoekers concludeerden dat slechthorendheid grote invloed heeft op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Ouderen die slechter kunnen horen hebben meer last van stress, depressie en een slecht humeur.

Het ligt voor de hand dat behandeling van het gehoorverlies – bijvoorbeeld door het dragen van een hoortoestel – in veel gevallen uitkomst kan bieden. Als u merkt dat uw gehoor achteruit gaat, maak dan snel een afspraak voor gratis hoortest door de audiciens van François Nicolle. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing voor uw gehoorverlies. Ervaar ook hoe beter te kunnen horen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert.

10 juli 2013

// Terug naar overzicht