Nieuws en Trends


Nieuwe remedie tegen oorsuizen

In het Academisch Ziekenhuis van Maastricht werken KNO-artsen aan een apparaatje dat een einde moet maken aan oorsuizen (tinnitus). Dit apparaatje, een zogeheten tinnitus-implantaat, wordt in het oor geplaatst. In het slakkenhuis om precies te zijn. Het implantaat zendt signalen op diverse toonhoogten en sterktes uit naar de hersenen. Bij een goede afstelling stopt het oorsuizen.

Naar schatting hebben alleen al in Nederland zo’n twee miljoen mensen last van oorsuizen. De geluiden variëren van piepen, ruizen, fluiten, suizingen tot bonken en kloppen. Hoog, laag, hard en zacht. En dat vaak dag en nacht. Het verergert nog na verblijf in rumoerige ruimten of door blootstelling aan harde muziek. Het gaat dikwijls samen met slechthorendheid, soms kan een speciaal aangepast hoortoestel verlichting brengen.

In Maastricht start binnenkort een proef met tien patiënten die aan een kant doof zijn en aan de andere kant last hebben van oorsuizen. Zij krijgen een tinnitus-implantaat in het slakkenhuis en worden gedurende twee jaar gevolgd. Er loopt tegelijkertijd ook een onderzoek bij proefdieren, met een soort pacemaker in de hersenen. Ook deze geeft elektrische signalen af die het oorsuizen mogelijk kunnen verhelpen.

6 februari 2013

// Terug naar overzicht