Nieuws en Trends


Langer leven en beter horen door minder te eten

In diverse studies is vastgesteld dat dieren langer leven als ze minder eten. Wetenschappers noemen dat ‘calorische restrictie’, oftewel beperking van de hoeveelheid calorieën. Zweedse onderzoekers hebben vastgesteld dat dit ook het achteruitgaan van het gehoor tegengaat.

Dat caloriebeperking de levensduur verlengt is inmiddels in het laboratorium getest bij diverse diersoorten, zoals ratten, muizen, fruitvliegjes en apen. Al deze dieren bereikten een hogere leeftijd (soms met bijna de helft) bij een lagere voedselinname. Daarbij is dan wel een drastische beperking nodig van de dagelijkse calorie-inname: tot zo’n 70% van de normale hoeveelheid.

In een recente studie van het Korolinska Instituut in Stockholm werd de veroudering vergeleken bij twee groepen ratten. Een groep kreeg een voedselbeperking tot 70% en de andere groep kreeg ter controle normale voeding. De leeftijd van de ratten die minder aten bleek met zo’n 20% te stijgen. Opmerkelijk was dat bij de vrouwelijke ratten in deze groep het gehoor minder snel achteruitging. De wetenschappers hopen in verder onderzoek de oorzaken van leeftijdsgebonden gehoorverlies nader te kunnen bestuderen. Dit leidt mogelijk tot remedies om slechter horen op latere leeftijd te kunnen vertragen of zelfs te voorkomen.

19 mei 2014

 

// Terug naar overzicht