Nieuws en Trends


Horen via het gebit

In het Academisch Ziekenhuis in Maastricht loopt een proef met een Amerikaanse vinding: de SoundBite. Patiënten die doof zijn aan één oor kunnen beter horen via een afneembaar apparaatje bij de achterste kies in de bovenkaak.

De SoundBite bestaat uit twee delen: een hoortoestel achter of in het dove oor en een soort beugeltje dat om de kies wordt geklemd. Het microfoontje in het hoortoestel vangt geluid op en geeft dit door aan het apparaatje in de mond. De geluidtrillingen gaan vervolgens via de schedel naar het goede oor. De resultaten zijn hoopvol. In Amerika hebben inmiddels 250 mensen ervaring opgedaan met deze nieuwe techniek en vrijwel iedereen was enthousiast. Patiënten ervaren dat ze van alle kanten kunnen horen. In Maastricht nemen nu vijf personen deel aan de proef die een jaar gaat duren.

De vinding is bedoeld voor mensen die geen gewoon gehoortoestel kunnen dragen. Deze groep was tot nu toe aangewezen op een operatie waarbij een hoortoestel in het bot wordt geplaatst. Voor de werking van de SoundBite zijn twee gezonde kiezen in de bovenkaak vereist. Het aanbrengen van het apparaatje duurt ongeveer 1,5 uur, er is geen operatie nodig.

16 oktober 2012

// Terug naar overzicht