Nieuws en Trends


Gehoorverlies belemmert sociale activiteiten

Slechthorende ouderen nemen minder vaak deel aan sociale activiteiten of evenementen. Een van de redenen is dat ze moeite hebben met het voeren van een gesprek in een gezelschap of in een rumoerige omgeving. Dit was al in meerdere onderzoeken vastgesteld en is nu nogmaals bevestigd in recente Finse studies.

Ouderen met gehoorverlies hebben daardoor de neiging zich terug te trekken en dat heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. In een Fins onderzoek werden 848 personen in de leeftijd van 75 tot 90 jaar geïnterviewd. Ongeveer de helft van de ondervraagden gaf aan moeilijkheden te ondervinden bij het voeren van een gesprek in een lawaaiige omgeving. Een op de tien vond dit zelfs vrijwel onmogelijk.

De onderzoekers wijzen op de noodzaak van vroegtijdige preventie en zo mogelijk behandeling van het gehoorverlies. In veel gevallen kan een hoortoestel uitkomst bieden. Bij het spreken met een slechthorende is het goed elkaar aan te kijken. Dat vergemakkelijkt het liplezen, dit is voor veel slechthorenden een nuttige ondersteuning in de communicatie.

3 juni 2015

// Terug naar overzicht