Nieuws en Trends


Gehoorschade belangrijkste beroepsziekte

Bijna de helft van alle mensen die zich de afgelopen jaren meldden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten had last van slechthorendheid door lawaai. Geluidsoverlast op het werk blijkt vaak te worden onderschat. Gehoorbescherming is vaak wel aanwezig op de werkplekken, maar veel werknemers ervaren dit als lastig of vergeten het in te doen. 


Gehoorproblemen doen zich voor bij onder meer brandweer, chemische industrie en metaalwerkers. In Nederland worden zo'n 900.000 mensen aan een potentieel gevaarlijk geluidsniveau blootgesteld. Naar schatting loopt een op de tien personen hierdoor gehoorschade op. Gehoorbeschermers zijn dan ook geen overbodige luxe.


// Terug naar overzicht